1959 yılından bu yana, güç santralları, petrol, çimento, petrokimya ve gaz tesisleri, fabrikalar, yüksek binalar, su arıtma tesisleri ve iletim hatları, köprü, metro, tünel ve çeşitli altyapı yapımlarını gerçekleştiren, aynı zamanda çeşitli enerji yatırımlarına sahip......

Kurumsal vatandaşlık bilinci ile GAMA Holding, çevre ve küresel ısınma konusundaki duyarlılığı kapsamında, özellikle karbon salınımının azaltılması, temiz enerji kullanımı ile çalışan sağlığı ve çalışma ortamı konforu konularına büyük önem vermektedir...... 

GAMA HOLDİNG olarak, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için, ekonomik büyüme ve refah seviyesini yükseltme çabalarının, çevreyi ve toplumun yaşam kalitesini koruyarak gerçekleştirilmesi gerekliliğinin bilincindeyiz......

© GAMA 2012 . TR . EN . RUHolding . Enerji . Güç Sistemleri . Endüstri . International . Ticaret . İletişim
>>>yk