GAMA
Özellikler . Tasarruf, Verimlilik, Karbon Azaltım Rakamları . Sertifika

LEED

(Leadership in Energy & Environment & Design)

Kurumsal vatandaşlık bilinci ile GAMA Holding, çevre ve küresel ısınma konusundaki duyarlılığı kapsamında, özellikle karbon salınımının azaltılması, temiz enerji kullanımı ile çalışan sağlığı ve çalışma ortamı konforu konularına büyük önem vermektedir. Bu anlayış ışığında, enerji verimliliği çalışmalarını daha da sistematik hale getirmek amacı ile, Mart 2011 tarihinde, Ankara, Söğütözü’nde bulunan Holding binasında LEED sertifikası almak amacı ile çalışmalara başlanmıştır.  Amerikan Yeşil Binalar Konseyi tarafından değerlendirmeye alınan bu süreçte, LEED EB (LEED Existing Building-Var Olan Binalar) kategorisine, 26 Ekim 2011’de resmi başvuru yapılarak süreç başlatılmıştır.

Aşağıdaki konularda çeşitli iyileştirme çalışmalarının sonucunda;

1. Sürdürülebilir Alanlar (Sustainable Sites)
2. Su Verimliliği (Water Efficiency)
3. Enerji ve Atmosfer (Energy and Atmosphere)
4. Malzemeler ve Kaynaklar (Materials and Resources)
5. İç Mekan Kalitesi (Indoor Enviromental Quality)
6. Tasarımda Yenilikler (Innovation in Design)
7. Bölgesel Öncelik (Regional Priority)

Yapılan incelemelerin ardından, 5 Aralık 2012 tarihinde, ABD'deki Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından GAMA BİNASI’nın 71 puan alarak bu sertifikayı almaya hak kazandığı açıklanmıştır.


 

Özellikler

  • Enerji Kullanımında Etkinlik: Binanın yapımı sırasında seçilen ısıtma/soğutma sistemlerine özel ayarların yapılması, güneş ısısının binaya etkilerini en aza indirecek önlemlerin alınması ve aydınlatma gibi tüm sistemleri, teknolojik altyapıyı kullanarak 7/24 kontrol altında tutulmuş ve enerji tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre; doğalgaz kullanımı %27, elektrik kullanımı %20 ve su kullanımı %31,5 oranında azaltılmıştır.
  • Su Kullanımında Etkinlik: GAMA binasında, su tüketiminde sensörlü armatürler sayesinde etkin bir şekilde kontrol uygulanmakta olup, binada atık su yönetimi yapılmaktadır.
  • Malzeme ve Kaynaklar: GAMA binasında kullanılan malzemeler için çevreye duyarlı ve insan sağlığına uygun olarak belirlenen satın alma politikası uygulanmaktadır. Bu politika; mobilyalardan temizlik ekipmanlarına, halıdan el sabununa kadar binada kullanılan tüm malzemeleri kapsamaktadır.
  • İç Hava Kalitesi: Periyodik olarak yapılan ölçümlerle binadaki hava kalitesinin uluslararası standartlara uygunluğu kontrol edilmektedir. Sigara içenler için binanın dışına, yeterli uzaklıkta uygun bir yer yapılmıştır.
  • Geri Dönüştürülebilir Atıkların Toplanması: Binada oluşan atıklar uygun koşullarda saklanmakta olup, yeterlik sahibi nakliyeciler ile yine yeterlik sahibi geri dönüşüm merkezlerine iletilmektedir. Oluşan atıkların bertaraf süreleri ve miktarları takip edilmektedir.
  • İç Mekân Yaşam Kalitesi: Gürültü, ısı, hava kalitesi, aydınlatma ölçümleri ile çalışan konforu gözetilerek, uygunluk değerlendirilmektedir. Söz konusu konular ile birlikte temizlik ve bakım işlerini de kapsayan bina memnuniyet anketi düzenli olarak yapılmakta ve bina yönetimi tarafından değerlendirilmektedir.
  • Ulaşım: GAMA Binası toplu taşım olanaklarına ve ana yola yakınlığı nedeni ile çalışanlarının toplu taşım araçlarını kullanarak karbon salımınının azaltılmasına katkıda bulunmasını teşvik etmektedir.

 

Tasarruf, Verimlilik, Karbon Azaltım Rakamları

 

Doğalgaz

 

:

 

53.000 m3/yıl azaltılmış, %27 tasarruf yapılmıştır.

Karşılığında; 153 t CO2-e azaltılmıştır.

 

Elektrik

 

:

 

396.000 kW saat/yıl azaltılmış, %20 tasarruf yapılmıştır.

Karşılığında; 377 t CO2-e azaltılmıştır.

 

Su

 

:

 

1.076 m3/yıl azaltılmış, % 31,5 tasarruf yapılmıştır.

Karşılığında; 0,18 t CO2-e azaltılmıştır.

 

 

Sertifika